Organisatie- en IT advies

Veranderende wet- en regelgeving stelt nieuwe eisen aan uw organisatie. Klanten worden veeleisender en de (wereldwijde) concurrentie wordt steeds heviger. Om succesvol te blijven dient u te beschikken over een heldere visie en die heeft u. Om die visie te realiseren heeft u behoefte aan diensten die aansluiten op de uit uw visie voortvloeiende concrete vraagstukken.
Wij leveren die diensten. Onze diensten leiden tot concrete oplossingen. De benadering die wij voorstaan is integraal, gericht op praktische werking en is specifiek voor uw organisatie en vraagstuk.

Typische opdrachten die wij uitvoeren zijn:

  • het definiëren van een businessplan;
  • het doorlichten van uw organisatie, proces en IT-functie;
  • het definiëren van een business- en ondersteunende IT architectuur.

Projectmanagement & programma-management

Het is niet verstandig te starten met grote veranderingen in organisatie, proces of IT zonder daarbij gebruik te maken van adequaat projectmanagement. Voordat gestart wordt met de werkzaamheden heeft u zicht nodig op de gewenste eindsituatie en de weg daar naar toe. Het moet duidelijk zijn wanneer het project succesvol is afgerond en welke investeringen daarmee gepaard gaan. Wij bieden dat inzicht. Onze projectmanagers zijn in staat om het totale project op te delen in logische onderdelen. Door onze ervaring weten we welke mensen met welke inhoud nodig zijn bij de uitvoering van de gedefinieerde werkzaamheden en wat de benodigde capaciteit en typische doorlooptijd van deze activiteiten zal zijn. Tijdens de uitvoering van het project houden wij u ‘to the point’ op de hoogte van de voortgang en vermijden we de typische valkuilen. Noodzakelijke (tussentijdse) beslissingen worden tijdig gesignaleerd en grondig voorbereid. Onze projectmanagers zullen samen met u de verantwoordelijkheid nemen om het beoogde resultaat te behalen.

Typische opdrachten die wij uitvoeren zijn:

  • het opzetten van projectportfolio management;
  • het opstellen van een roadmap;
  • het definiëren van een projectplan;
  • projectmanagement.

Interim-Management

Uw organisatie wordt soms geconfronteerd met uitdagingen waarvoor u net niet de juiste persoon in huis heeft of niet beschikbaar voor heeft. De inzet van een ervaren manager is echter wel noodzakelijk. Daarbij stelt u hoge eisen aan de kwaliteit.
Wij leveren deze interim-managers. Onze interim-managers zijn afkomstig van ons eigen bureau of zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. Allen beschikken ze over een bewezen trackrecord en de juiste interim competenties als initiatief, originaliteit en leiderschap.

Typische opdrachten die wij uitvoeren zijn:

  • een verandering binnen een organisatie teweeg brengen;
  • een financiële doorlichting van een afdeling;
  • een afdeling aansturen in een overbruggingsperiode.


   
© visionmakers enschede / Falconet 2009