De aanleiding…

Aan de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg in Nederland worden steeds hogere eisen gesteld. Heersende opinie is dat er in de zorg grote potentiële besparingen mogelijk zijn waarbij ook de kwaliteit van deze zorg nog eens verbeterd kan worden. Aan de andere kant is de verwachting dat, als gevolg van vergrijzing en snelle medisch-technologische ontwikkelingen, de behoefte aan geneeskundige zorg, en daarmee de kosten, de komende decennia verder zal toenemen.

De uitdaging…

Gereguleerde marktwerking moet ervoor zorgen dat “het zorgstelsel aantoonbaar waar voor zijn geld levert en dat het kan inspelen op gedifferentieerde vragen van de burger, de maatschappelijke veranderingen, de technologische vernieuwing en de organisatorische veranderingen in het zorgaanbod” (nota Vraag aan bod).

‘Marktwerking’ roept bij uw organisatie ongetwijfeld vele vragen op zoals:

  • Welke mogelijkheden en welke bedreigingen heeft de introductie van marktwerking voor ons?
  • Welke bedrijfsdoelstellingen streven we na?
  • Wie zijn eigenlijk onze klanten, wat zijn hun precieze behoeften en met welke producten en diensten voorzien wij daarin?
  • Wie zijn onze concurrenten, wat onderscheidt ons van hen en met wie willen we juist samenwerken?
  • Op welke wijze moeten we onze organisatie, processen en IT inrichten om onze kwaliteits- en efficiencydoelstellingen te realiseren?

Kortom, de uitdagingen voor organisaties in de zorg zijn talrijk!

De oplossing…

Uw organisatie zal beslissingen moeten nemen. Falconet Consulting ondersteunt u graag, zowel bij het benoemen en nemen van de noodzakelijke besluiten als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.

Falconet Consulting is bij uitstek in staat de gevolgen van marktwerking te concretiseren. Hiermee hebben de adviseurs van Falconet Consulting veel ervaring opgedaan in branches die de zorg daarin zijn voorgegaan zoals Energie, Openbaar Vervoer, Telecom en het Loodswezen. Wij slaan de brug tussen de geformuleerde strategie en de realisatie daarvan en kunnen complexe projecten tot een goed einde brengen. Het is voor ons daarbij zeer motiverend een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan een sector die er toe doet!

   
© visionmakers enschede / Falconet 2009