De aanleiding…

In 2005 is gestart met de introductie van de OV-chipkaart. Op termijn moet de OV-chipkaart alle vervoerbewijzen (losse treinkaartjes, strippenkaarten, sterabonnementen of OV- en NS-jaarkaarten) in het openbaar vervoer vervangen. De OV-chipkaart is in de eerste plaats gericht op gemak voor de reiziger. Tevens draagt de kaart bij aan de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De invoering van de OV-chipkaart maakt daarnaast tariefdifferentiatie mogelijk (bijvoorbeeld naar plaats, tijd en / of doelgroep). Belangrijke ontwikkeling is bovendien dat de opbrengst van het vervoer na de invoering van de kaart direct terecht komt bij de vervoerder zelf, in tegenstelling tot het huidige systeem van strippenkaarten en het stad- en streekdeel van de OV-jaarkaart.

De uitdaging…

De introductie van de OV chipkaart stelt niet zozeer nieuwe eisen aan het primaire proces van uw organisatie maar des te meer aan de ondersteunende activiteiten. Er is impact op verkoop-, distributie- en servicekanalen en op de inrichting van (financiële) back-office processen. De mate van impact wordt bepaald door wet- en regelgeving (o.a. privacy wetgeving en accounting principles), de spelregels van het OV-chipkaartsysteem zoals vastgesteld en bewaakt door Translink Systems én de business behoefte van uw eigen organisatie. Het faciliteren van het gebruik van de OV-chipkaart vereist daarnaast een complexe IT infrastructuur. Specifieke kennis van het OV-chipkaartsysteem en de werking van (centrale) back-office systemen is hierbij onontbeerlijk. Aanpassing van eigen systemen is onvermijdelijk.

De introductie van de OV-chipkaart heeft bij uw organisatie ongetwijfeld vragen opgeroepen zoals:

  • Wat verandert er voor mijn reizigers en medewerkers?
  • Het OV-chipkaartsysteem levert een grote hoeveelheid data op: op welke wijze dient deze efficiënt verwerkt en geïnterpreteerd te worden?
  • Hoe pas ik mijn (financiële) administratie en systemen aan op het gewijzigde speelveld?
  • Welke mogelijkheden biedt het OV-chipkaartsysteem voor mijn interne informatievoorziening?
  • Op welke wijze benut ik de OV-chipkaart data bij aanbestedingen van concessies?
  • Wat zijn de commerciële mogelijkheden van tariefdifferentiatie naar tijd en plaats?
  • Op welke wijze houd ik grip op mijn vervoersopbrengsten nu deze opbrengst direct na afloop van de reis van klant wordt bepaald?
  • Welke rol speelt Translink Systems als centrale back-office en hoe kan de relatie met TLS worden vormgegeven?

Er komt de komende tijd veel op uw organisatie af!

De oplossing…

Uw organisatie staat nu en in de nabije toekomst voor deze uitdagingen. Falconet Consulting staat u hierbij graag terzijde, zowel bij het bepalen van de wijze waarop uw organisatie deze uitdagingen in haar voordeel kan benutten als bij de daadwerkelijke realisatie hiervan.

De adviseurs van Falconet Consulting zijn bij uitstek in staat u te ondersteunen bij de (noodzakelijke) aanpassingen als gevolg de introductie van OV-chipkaart. Bij de Nederlandse Spoorwegen heeft Falconet Consulting de financiële back-office van NS Reizigers ondersteund bij haar voorbereidingen op de introductie van de OV-chipkaart. In een verder verleden zijn adviseurs van Falconet Consulting actief geweest bij Arriva en RET. Wij zijn bekend met de branche en de specifieke issues die daar spelen en zijn in staat complexe projecten tot een goed einde te brengen.

   
© visionmakers enschede / Falconet 2009